0

[Aiken艾肯]皇仁開放日2023 (5)

Show/hide text
在皇仁書院中尋找隱世歷史建築 - 童軍室 | 估唔到有一段咁樣樣的歷史 | (與升學無關) | Daily Vlog香港好去處

主要我係要入去皇仁書院入面 . 參觀一個二級歷史建築.
前皇后運動場 - 更衣室 , 小小一座平房建築
竟然埋藏一段咁樣嘅歷史
——Aiken艾肯

按此觀看相片
0

[沈旭暉]記皇仁校史及回憶(3)

Show/hide text
0

[沈旭暉]《末代港督的告解》社長序

Show/hide text
他愛香港,因為他愛世界

香港主權移交之前,港督府的主人依然是英國人,對一般香港人而言,依然感到莊嚴而神秘。一九九七年,末代港督府迎接了來自香港官校皇仁書院的學生會訪問團,彭定康勳爵大概不會記得這件事,自然更不會知道那位學生會主席當時對那張合照,是何等雀躍。後來此人長大後,在不同香港特首任內,也曾有緣進入變成「禮賓府」的前港督府,但人面全非下,心中想的,始終是「如果肥彭依然在,香港又會如何?」

這個當年的中學學生會主席,自然就是我。
——沈旭暉(一八四一出版社社長)

《末代港督的告解 First Confession: A Sort of Memoir》
作者:彭定康 Chris Patten
譯者:李爾雅 Judy Lee
出版社:一八四一出版社

全文
0

[人人和平 Hopers’ Base]《尚未完場》皇仁舊生專場

Show/hide text
片中有幕195X年🥁美國鼓王Buddy Rich(2009仍被票選為最偉大鼓手之一) 來港喺皇仁書院禮堂表演,喺街外電車給汽車雜聲襯托中仍技驚四座!所以腦細特別包一場畀師兄弟reunion睇好戲。
場次1️⃣ 6月24日(六) 6:00pm【皇仁舊生專場】
認購表 👉🏻https://forms.gle/5Tq8rVZibPpJ1CCs5
——人人和平 Hopers’ Base

全文

ℹ️ Profile

qcbulletin

Queen’s College Bulletin (Unofficial) 定期搜集與皇仁書院(QC)相關的內容

📅 Monthly archive

👋 Contact

You are welcome to leave a comment on the posts here, or send me a message:
 

▣ QR code

QR

📡 RSS

🔍 Search blog